Informacje kontaktowe

Żadne pytanie nie powinno zostać bez odpowiedzi. Każda wątpliwość wymaga wyjaśnienia. Czekamy na wiadomość od Ciebie. Wierzymy, że dobra komunikacja między nami to świetny fundament udanej współpracy. W czym możemy Ci pomóc?

Adres :
  • Email :biuro@milltax.pl
  • Telefon :+48 661 540 790

Zostaw nam wiadomość

MAINMILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 52-131 Wrocław, ul. Buforowa 115/26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000559132, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,oo złotych opłaconym w całości, posiadającą nr NIP: 894 306 26 39, REGON: 361576200.