LEPIEJ BYĆ ZWINNYM NIŻ SILNYM

Manifest zwinnego programowania (spotkanie branżystów IT w dniach 11-13 lutego 2001 roku w ośrodku wypoczynkowym Snowbird w USA (stan Utah)

„Odkrywamy nowe metody programowania dzięki praktyce w programowaniu i wspieraniu w nim innych. W wyniku naszej pracy, zaczęliśmy bardziej cenić:

Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi

Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji

Współpracę z klientem od negocjacji umów

Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu.

Oznacza to, że elementy wypisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej”.

Jak przełożyć założenia zwinnego programowania stworzone przez branżę IT na nowoczesne, reagujące na zmiany zarzadzanie organizacją, firmą czy inną strukturą o formalnej charakterystyce? Kadra menadżerska wskazuje kompetencje kluczowe, których posiadanie lub przyswojenie będzie decydowało o potencjale rozwojowym i skuteczności konkurowania z otoczeniem biznesowym. Te kluczowe kompetencje to skuteczne i efektywne zarzadzanie zmianą, świadome i efektywne zarzadzanie konfliktem oraz prowadzenie trudnych rozmów, szczególnie w sytuacji deficytu informacji i efektu tzw. niejasności. Ale przecież nie o metody zwinne (Agile management) stricte chodzi!  Agile’owe metody zarządzania organizacją i jej pracą nie są dla firm i ich kadry menadżerskiej celem samym w sobie, a jedynie środkiem do celu. Celem jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej tam, gdzie istotna jest efektywna współpraca, dostarczanie wartościowych rozwiązań, gdzie najważniejsze jest zadowolenie klienta i umiejętność szybkiej adaptacji zmian. Te wszystkie cechy pozwalają świadomie kwestionować dotychczas stosowane rozwiązania, rozważać i eksperymentować na nowych modelach, do tej pory odrzucanych ze względu np. na wygodę lub schematyczne myślenie czy też przyjmować najbardziej szalone założenia, ponieważ organizacja wchodzi na wyższy poziom świadomości swoich potrzeb rozwojowych. I tu można zacytować Karola Darwina, który twierdził, że szanse przetrwania gatunku rosną wraz z jego możliwościami adaptacyjnym zmian, nie liczy się siła czy inteligencja tylko gotowość do przyjmowania zmian. Tacy jesteśmy my, jako firma i takie modele funkcjonowania promujemy w naszych biznesowych kontaktach.

 

Zwolennik długiego dystansu

Powiązane wpisy

Skomentuj