Trendy w księgowości na 2018 rok

Innowacje to obecnie słowo klucz, którym próbuje się otworzyć drzwi do rozwoju firm, środowisk gospodarczych, regionów czy krajów. Otwarcie lub przynajmniej uchylenie tych przysłowiowych drzwi może pozwolić na spojrzenie w przyszłość, może sprowokować do tworzenia mniej lub bardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwojowych dla różnych podmiotów. Innowacja jest wskazywana jako źródło sukcesu gospodarczego firm w skali od regionów aż po wspólny europejski rynek. Trochę zdewaluowane nadmiernym wykorzystywaniem przy każdej nadarzającej się okazji- „lokomotywa” rozwoju gospodarczego- doczekało się pojęcie innowacji versus innowacyjności szeregu opracowań, które zarówno bezpośrednio jak i pośrednio dotykają tematu. Zważywszy na strukturę podmiotów gospodarczych w Polsce, ale także w UE podkreślenia wymaga fakt, że firmy z sektora MSP stanowią lwią część wszystkich rejestrowanych firm, tym samym są wskazywane jako główne źródło PKB. Zatem innowacyjność to konieczna i nieuchronna droga rozwoju dla firm.

  1. Inteligentne oprogramowania

W otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej, rosnącym znaczeniu transformacji cyfrowej, firmy ze swoimi sprecyzowanymi oczekiwaniami stają się aktywnym uczestnikiem w procesie dostarczania wiedzy koniecznej do kreowania i pobudzania postępu zorientowanego na wszelkiego rodzaju innowacje. W promowaniu inteligentnych specjalizacji gospodarczych, zaawansowanych form współpracy sieciowej i powiązań kapitałowych, osobowych czy też technologicznych w relacjach B2B (Business to Business), istotną rolę odgrywają elektroniczne systemy teleinformatyczne, usprawniające kontakty i transakcje biznesowe w układzie dostawcy-odbiorcy, czy producenci-dystrybutorzy.

W przypadku księgowych czy biur rachunkowych, które czynnie świadczą usługi podmiotom gospodarczym czy też osobom fizycznym, powinny włączyć innowacyjne rozwiązania do swojej praktyki zawodowej. Dzięki wprowadzeniu specjalnego oprogramowania, które przyspieszy i usprawni pracę na wielu płaszczyznach, świadczone usługi będą efektywniejsze, a pozycja na rynku lepiej ugruntowana.

  1. Digitalizacja dokumentów

Innowacja wspomagana digitalizacją zasobów i procesów, to nie jest jednorazowe zdarzenie w jednostce czasu. Innowacja wykorzystana w praktyce to proces przebiegający w określonym czasie, angażujący zarówno wiedzę, jak i potencjał badawczy, produkcyjny, organizacyjny oraz finansowy. Początkiem tego procesu jest zapewne chwila, w której rodzi się pomysł np. na usprawnienie komunikacji z partnerami biznesowymi poprzez wykorzystanie programu komputerowego, porządkującego zasady wspomnianej komunikacji i archiwizującego jej materialne efekty np. wysyłane maile czy udostępniane pliki. Dzięki digitalizacji dokumentów, z roku na rok liczba kartek w segregatorach biur rachunkowych zmniejsza się. Niestety, niektóre regulacje w prawne nie pozwalają na to, aby dokumentacja przedsiębiorstw była dostępna jedynie w formie elektronicznej. Nie zmienia to faktu, że digitalizacja mocno wspiera rozwój sieci współpracujących podmiotów.

  1. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Współcześnie większość powiązań pomiędzy współpracującymi podmiotami gospodarczymi odbywa się za pomocą systemów informatycznych, których nadrzędnym zadaniem jest ułatwianie firmom wymianę informacji. Usprawnienie procesów kupna i sprzedaży dóbr oraz usług odbywa się poprzez przeniesienie kontaktów do rzeczywistości online.  Zautomatyzowanie i poddanie reżimowi cyfrowemu najbardziej wrażliwych procesów składania i realizowania zamówień, poufnych negocjacji biznesowych czy też pogłębionej analizy jakościowej i ilościowej, związanej z prowadzona działalnością oraz budowaniem relacji z partnerami biznesowymi, jest narażone na ataki hackerskie, które dzisiaj są już praktycznie codziennością. Bardzo istotne jest zatem, aby biuro rachunkowe dysponowało odpowiednimi narzędziami, dzięki którym ryzyko np. utraty danych czy ich przechwycenia, będzie zniwelowane do zera.

 

Powiązane wpisy

Skomentuj